§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności jest dokumentem określającym jak wygląda ochrona danych osobowych w naszym serwisie www. Przeglądając naszą stonę, powierzasz nam swoje dane osobowe. Poniższa Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego nam służą. Informacje te są bardzo dla nas istotne, dlatego prosimy o rzetelne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Pragniemy zapewnić, że naszą stronę obowiązują zasady ochrony danych osobowych oraz wszelkie uregulowania prawne, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie https://rankingiproduktow.pl jest Radosław Czaiński, ul. Budowlanych 39B, 62 – 200 Gniezno, NIP: 7842495112 , REGON: 361893863 , tel: 667 108 330, mail: kontakt@rankingiproduktów.pl

§2 Zasady prywatności

 1. Jako witryna internetowa, świadczymy usługi polegające na prezentowaniu państwu rankingów produktów, których celem jest pokazanie najlepszych dostępnych produktów na rynku w interesującej państwa kategorii.
 2. Prezentowane produkty pochodzą z różnych witryn internetowych, gdzie po, zapoznaniu się z naszym rankingiem następuje przekierowanie z naszej strony na inną po kliknięciu w odpowiedni link.
 3. Cenimy sobie państwa prywatność, dlatego też usługi naszej strony obsługują niezbędne minimum wrażliwych danych osobowych. W przypadku naszej strony jest to adres e-mail, oraz numer ip urządzenia.
 4. Nasza witryna nie prowadzi sprzedaży prezentowanych produktów, jej celem jest pomoc państwu w podjęciu jak najlepszej decyzji w celu dokonania zakupu.
 5. Ocena danego produktu polega na takich kryteriach jak:
 6. a) pozycja producenta na rynku
 7. b) recenzja produktów dokonywana przez użytkowników z nich korzystających
 8. c) cena produktu
 9. Podanie na naszej stronie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 10. Zastrzegamy, iż możliwe jest przesyłanie danych osobowych do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California.

 1. Dane osobowe, podane na naszej stronie będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 2. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do administratora.
 5. Prawo wycofania zgody

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

§3 PRAWA UŻYTKOWANIA

 1. Osobom korzystającym z naszego serwisu, przysługuje szereg praw i uprawnień. Należą, do nich przede wszystkim:
 2. a) prawo do dostępu do danych przetwarzanych na naszej stronie

– Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

 1. b) prawo do sprostowania i uzupełnienia przez serwis danych osobowych

-Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. c) prawo do usunięcia przez serwis przetwarzanych danych osobowych użytkownika

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w serwisie

– Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

 1. e) prawo do przeniesienia danych osobowych

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

 1. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

Art. 21 RODO

Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Sprzeciw przysługuje także w innych przypadkach określonych w art. 21-22 RODO.

 1. Osoba może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych na wstępie. Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód.
 2. W celu jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, administrator naszej strony udzieli wszelkich potrzebnych odpowiedzi na państwa pytania oraz postara się udzielić fachową pomoc.
 3. Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4 LOGI

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Zapisowi mogą podlegać:
 3. a) czas nadejścia zapytania
 4. b) czas wysłania odpowiedzi
 5. c) informacje o przeglądarce użytkownika
 6. d) informacje o adresie IP
 7. e) informacje związane z obsługą poczty elektronicznej
 8. f) zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów)